Bestuur

Het bestuur van de Macdonald bestaat op dit moment uit zeven vrijwilligers. Alle bestuursleden zijn vroeger jeugdlid en /of staflid geweest bij de jeugd onderdelen. Naast de gebruikelijke voorzitter, secretaris en penningmeester wordt het bestuur aangevuld met een groepsbegeleider en drie algemene bestuursleden. Wat die rollen inhouden kun je hieronder lezen.Voorzitter Erik Logemann is al sinds zijn zevende lid van de Macdonaldgroep. Na zijn tijd als jeugdlid is hij jaren actief geweest als praktijkbegeleider en bestuurslid. In 2019 heeft Erik het stokje als voorzitter overgenomen. Sociale veiligheid, ontwikkeling van jeugd- en stafleden en gezelligheid zijn belangrijk in de dagelijks sturing van de groep.

Paul Nijenhuis is de penningmeester van de vereniging. Als oudgediende zorgt Paul dat het budget goed besteed wordt om de groep draaiende te houden. Naast het innen van contributie begeleid Paul ook de financiële acties, het aanvragen van subsidie en fondsenwerving voor de groep. Voor zijn tijd als penningmeester is Paul actief geweest als schipper bij het juniorenonderdeel.

Het contact verloopt via Secretaris Myrthe Balder. Leden registratie, Notulen en VOG-registratie (alle leden en stafleden boven de 18 hebben een VOG bij de Macdonaldgroep) passen prima bij de punctuele Myrthe. Voor haar tijd bij het bestuur is ze jarenlang schipper geweest van de zeeverkenners.

Maurits Oosterloo is groepsbegeleider van de groep.  Hij zorgt ervoor dat er genoeg vrijwilligers zijn per jeugdonderdeel en houdt hij contact met de stafdelen. Ook fungeert hij als vertrouwenspersoon indien er problemen zijn die liever anoniem worden besproken. Naast het coachen van de stafleden vervult hij ook nog een functie in het bestuur van de materiaal stichting. Maurits is hiervoor zowel junioren als zeeverkenners staflid geweest.

Anne De Combe is algemeen bestuurslid en de verbinder van de groep.  Zij houdt zich bezig met verschillende taken rondom contacten intern en extern in de groep met andere scoutinggroepen en organisaties.  Voordat Anne groepsbegeleider werd is ze jaren staflid en Akela geweest bij de welpen.

Maarten Muurling vult het bestuur aan als algemeen bestuurslid. Naast het vlees omdraaien op de jaarlijkse vrijwilligers bbq houdt Maarten zich bezig met zaken als fondsenwerving, financiële acties en waar het nodig is. Maarten is voor zijn tijd als bestuurslid jarenlang staflid bij de zeeverkenners geweest.

Wieske Wentink is het nieuwste bestuurslid van de groep. Ook zij vervult de functie van algemeen bestuurslid. Naast deze functie is zij ook praktijkbegeleider. Zij begeleidt de stafleden en helpt hen met het behalen van de juiste kwalificaties. Wieske is hiervoor zowel zeeverkenners staflid als junioren schipper geweest.