Bestuur

Het bestuur van de Macdonald bestaat op dit moment uit zes vrijwilligers. Alle bestuursleden zijn vroeger jeugdlid en of staflid geweest bij de jeugd onderdelen. Naast de gebruikelijke Voorzitter, secretaris en Penningmeester wordt het bestuur aangevuld met een groepsbegeleider, praktijkbegeleider en een algemeen bestuurslid. Wat die rollen inhouden kan je hieronder lezen.Voorzitter Gilles De Combe is al sinds zijn 7de lid van de Macdonaldgroep. Na zijn tijd als jeugdlid is die jaren actief geweest bij de zeeverkenners als materiaal meester. Na 2 jaar als praktijkbegeleider is heeft Gilles in 2014 begonnen als voorzitter. Sociale veiligheid, ontwikkeling van jeugd en stafleden en gezelligheid zijn belangrijk in de degelijks sturing van de groep.Paul Nijenhuis is de penningmeester van de vereniging. Als oudgediende zorgt Paul dat de er voldoende budget is om de groep draaiende te houden. Naast het innen van contributie begeleid Paul oko de financieel acties, subsidie aanvragen en fondsenwerving voor de groep. Voor zijn tijd als penningmeester is Paul actief geweest als schipper bij het juniorenonderdeel.Het contact verloopt via Secretaris Myrthe Balder. Leden registratie, Notulen en VOG-registratie (alle leden en stafleden boven de 18 hebben een VOG bij de Macdonaldgroep) passen prima bij de punctuele Myrthe. Voor haar tijd bij het bestuur is ze jarenlang schipper geweest van de zeeverkenners.Groepsbegeleider Anne De Combe houdt zich bezig met het sociale gedeelte van de groep. Zo zorgt ze ervoor dat er genoeg vrijwilligers zijn per jeugdonderdeel en houd ze contact met de stafleden. Ook fungeert ze als vertrouwenspersoon indien er problemen zijn die liever anoniem worden besproken. Voordat Anne groepsbegeleider werd is ze jaren staflid en Akela geweest bij de welpen.Praktijkbegeleider Erik Logeman houdt zich bezig met de training en ontwikkeling van de stafleden. Zo begeleid Erik alle stafleden met het volgen van de 12 Scouting Academie modules van scouting Nederland. Ook vinden er voortgang en ontwikkeling gesprekken plaats voor alle vrijwilligers.Maarten Muurling vult het bestuur aan als algemeen bestuurslid. Naast het vlees omdraaien op de jaarlijkse vrijwilligers bbq houdt Maarten zich bezig met zaken als fondsenwerving, financiƫle acties en waar het nodig is