Kosten

Contributie

Alle leden van de Macdonald betalen contributie. Met de contributie zorgen we elke week voor een leuk programma en houden we ons groepshuis en onze boten in een goede staat. De contributie van de verschillende onderdelen is als volgt:

Welpen €15,50 per maand
Junioren €23 per maand
Zeeverkenners €31 per maand
Loodsen €15 per maand
Club van 100 €6 per maand + € 33 per jaar (Scouting Nederland)

De contributie dient voor het begin van de maand te worden overgemaakt naar de bankrekening NL50 INGB 0000 1909 86 t.n.v. Zeeverkennersgroep Macdonald te Houten, o.v.v. het lidnummer en de naam van het lid.

We verzoeken u om, indien mogelijk, de contributie per kwartaal, half jaar of jaar over te maken. Daarmee helpt u ons de onkosten van de bank te beperken. Voor alle duidelijkheid: betalen per maand blijft mogelijk, maar als het kan, betaal dan liever voor een langere periode.


Ooievaarspashouders krijgen korting

Houders van een ooievaarspas krijgen bij de Macdonaldgroep een korting van 50% op de contributie.
Kinderen tot 18 jaar, die niet al bij een andere vereniging gebruik maken van de actie “kinderen doen mee” krijgen zelfs 100% korting!
Zie onze aanbieding op www.ooievaarspas.nl/aanbieding/10668.

Wilt u een Ooievaarspas? U kunt op www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Ooievaarspas.htm kijken of u in aanmerking komt voor de pas. U kunt daar meteen uw aanvraag indienen.